רבי יהודה וסרמן בחתונה של אלי וענת
רבי יהודה וסרמן בחתונה של אלי וענת