רבי יהודה וסרמן מופיע בהתנדבות למען חולים
רבי יהודה וסרמן מופיע בהתנדבות למען חולים