רבי יהודה וסרמן - נגן המדיה HTML5
עכשיו מנגן את השיר: v-ahavta
האזנה עריבה!
6640 האזנות לשיר