יהודה וסרמן - נגן המדיה HTML5
עכשיו מנגן את השיר: Vaserman-el-na
האזנה עריבה!
אודות השיר:
השיר א-ל רפא נא לה: השיר נכתב ליד מיטת חוליו של אבי הרב פנחס וסרמן ז"ל, כאשר הרגשתי חוסר אונים מוחלט, ונזכרתי בפסוק שביקש משה רבינו על אחותו מרים. הלחנתי את השיר בשמחה כמו שכתוב בזוהר "שמחה דוחה דינים". עיבוד: שמואל סייביץ
2033 האזנות לשיר